Örnek Resim


Yetiştiricilik için iki ana unsur olan aygır ve kısrak için farklı açılardan farklı yaklaşımlar yapılabilir. Geçmişten günümüze de bu yönde teoriler geliştirilmiş ve uygulamalar ortaya konulmuştur. Hepsinde amaç hedefe ulaşmak yani en iyiyi elde etmek. Lafı çok uzatmadan konuya gireceğim. Hangi aygıra hangi kısrak? Aslında bu çokta uygulanmayan bir yaklaşım. Genelde kısraklar için aygır seçimleri oluyor. Bunu ülkemiz ve dünya perspektiflerden farklı olarakta değerlendirebiliriz ancak biz Türkiye’yi ele alalım.  

Elit aygır ve elit kısrak terimleri yetiştiricilik ve ıslah dinamikleri açısından çok önemlidir. Bir ülkede bu seviyeye ulaşabilen aygır ve kısrakların niteliği ve niceliği belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkar. Türkiye’de bu seviye için çok sayıda isim sayılabilir. Günümüze baktığımızda rahatlıkla söylenebilecek halihazırda aşım yapan Victory Gallop, Kaneko, Luxor isimleri sayılabilir. Bu aygırlara artık bir isim daha eklendi. Klasik yarışlardan Kentucky Oaks’ta iki yavrusu ilk sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atan Daredevil. Pek tabi; bu başarı sonrasında aygırı övmek çok basit. Ancak burada vurgulanması gereken husus , Daredevil’in elit aygır statüsüne girip girmediğidir. Bu yöndeki görüşüm girdiği olacaktır. Zira ilk sezonunda böylesi bir başarı yakalamak kolay iş değil. Buradan hareketle elit aygırlar için kısrak seçimi yapılabilir mi sorusunu soracağım? Aslında ne zamandır yazmak istediğim bir konuydu ki Daredevil’in performansı sonrasında artık mecbur kaldım diyebilirim. 

Her sezon öncesi aygırlar için aşım ücretleri ve kontenjanları açıklanıyor. Tercihli kısrak sayısı , yedekten gelme vs. gibi durumlardan bahsetmeyeceğim. Tamamen elit aygırların elit kısraklarla buluşabilmesi noktasında neler yapılabilir sorusu üzerine odaklanmak gerekiyor. Burada elit kısrak olarak sadece tercihli kısraktan bahsetmiyorum. Elit bir aygıra farklı pencerelerden bakarak farklı analizler yapan ”objektif” uzmanların oluşturduğu bir komisyonun (ki bu konuda yurtdışı desteği de değerlendirilebilir) ortak kararı ile halihazırda bir kısrağın potansiyel bir elit kısrak olduğuna karar verebilir. Yapılacak analizde sebep sonuç ilişkisini detaylı ama anlaşılabilir bir içerikte ortaya koymak önem arz ediyor. Yoksa bir pedigri tespiti yapmak yeterli olmayacaktır. Zira; 15-20 aygır hattı sayarak bu hatlarla uyumlu demek vs., hedeflenen noktaya ulaşmayı engelleyecektir. Gerek re’sen gerek talep üzerine yapılacak çalışmalar neticesinde bu eşleşmeler gerçekleştirilebilir. Amaç ülke yarışçılığını ileri götürmek, ıslahı sağlamak, dünya ile rekabet edebilme seviyesine ulaşmak ise söz konusu bu pratiği hayata geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. 

Elit bir aygırın en iyi eşleşmeleri hakkettiğini düşünüyorum. Bu ister elit kısrak olsun ister olmasın. Yeter ki, pedigri eşleşmesi noktasında ortaya konulacak tezin temeli sağlam ve sonuç kısmı ikna edici olsun. 

Next
This is the most recent post.
Previous
Önceki Kayıt

Yorum Gönderme

Blogger tarafından desteklenmektedir.